JANA KUKLIŠOVÁ 

obchodný zástupca - západné Slovensko 

+421 915 399 200

kuklisova@rmtrading.sk 

ŠTEFAN BOHINSKÝ

obchodný zástupca - stredné a južné Slovensko 

+421 915 399 500

bohinsky@rmtrading.sk 

ERVÍN ŠERÁK 

obchodný zástupca -  Česká republika

+420 774 299 322

serak@rmtrading.sk 

MAREK RAKÚS

pražiar a konateľ spoločnosti

+421 903 777 327

rakus@rmtrading.sk 

ZUZANA VADRNOVÁ 

office manager & support

+421 903 777 327

info@rmtrading.sk 

IVAN MARKOVSKÝ 

interiérový dizajnér 

+421 905 856 242

markovsky@rmtrading.sk 

Fakturačné údaje: 

RM Trading Partners, s.r.o.
Seredská 255C
917 01 Trnava
IČO: 36 257 524
IČDPH: SK2021764492

IBAN: SK32 7500 0000 0040 2224 5314